Gabinet terapii psychologiczno - pedagogicznej

O nas

Gabinet terapii i rozwoju dziecka

Gabinet EFEKTywka powstało z myślą o dzieciach młodszych i starszych z trudnościami w uczeniu się oraz z deficytami rozwoju.

Oferujemy specjalistyczną pomoc w zakresie przezwyciężania trudności w uczeniu się, szczególnie dla uczniów z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci ze spektrum Autyzmu, zespołem Aspergera, trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno - społecznym oraz innymi wyzwaniami rozwojowymi.

Zależy nam, aby każde dziecko miało równe szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego oraz zdobycie wszelkich kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu. Nasz gabinet to miejsce w którym pomożemy Twojemu dziecku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.

Janusz Korczak