Gabinet terapii psychologiczno - pedagogicznej

O nas

Gabinet terapii i rozwoju dziecka

Gabinet EFEKTywka powstało z myślą o dzieciach młodszych i starszych z trudnościami w uczeniu się oraz z deficytami rozwoju.

Oferujemy specjalistyczną pomoc  w zakresie  przezwyciężania trudności w uczeniu się, szczególnie dla uczniów z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 

Prowadzimy zajęcia dla dzieci ze spektrum Autyzmu, zespołem Aspergera, trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno - społecznym oraz innymi wyzwaniami rozwojowymi.

Zależy nam, aby każde dziecko miało równe szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego oraz  zdobycie wszelkich kompetencji niezbędnych w dorosłym życiu. Nasz gabinet to miejsce w którym pomożemy Twojemu dziecku. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania. 

                                                                                                                                                                                                     Janusz Korczak